Aanvullende Algemene Voorwaarden Retraites

Algemene voorwaarden retraites Monique Dekker

Kabelweg 57
1014 BA Amsterdam
monique@monique-dekker.nl / www.monique-dekker.nl
KvK Alkmaar: 61063290
BTW nummer: NL196320537B02

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Monique Dekker – Total Presence Academy, hierna te noemen Monique Dekker. Opgemaakt februari 2017.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Organisator: Monique Dekker
 • Reiziger: de contactpersoon die de overeenkomst is aangegaan. Deze contactpersoon is hoofdelijk aansprakelijk.
 • Overeenkomst: het overeengekomen verwenweekend tussen organisator en reiziger.
 1. De overeenkomst tussen organisator en reiziger is definitief op het moment dat de (eerste) betaling is ontvangen.
 2. De (eerste) betaling dient 14 dagen na dagtekening op de factuur te zijn overgemaakt.
 3. Indien de (eerste) betaling niet binnen 14 dagen na dagtekening ontvangen is door de organisator, dan zal er contact worden opgenomen met de reiziger om deze aan de betalingstermijn te herinneren. Bij het in gebreke blijven van het overmaken van betaling(en) behoudt de organisator zich het recht voor om de toegezegde plek in de betreffende reis aan de reiziger  in te trekken. De reiziger is reeds overgemaakte bedragen in dat geval kwijt.
 4. Als de volledige reissom door de organisator is ontvangen, zal de organisator uiterlijk 10 dagen voor vertrek de reisbescheiden doen toekomen aan de reiziger.
 5. In geval de reiziger genoodzaakt is om de gereserveerde reis te annuleren, dan hanteren wij zoveel mogelijk de ANVR-voorwaarden. Dit betekent concreet:
  • bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de vertrekdatum: de helft van de betaling
  • bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de vertrekdatum: 60% van de reissom
  • bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de vertrekdatum: 90% van de reissom
  • bij annulering op de vertrekdatum of later: de volle reissom.
 6. De informatie op de website en in alle correspondentie met Monique Dekker is met uiterste zorg samengesteld. Deze informatie is echter als algemene informatie bedoeld waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Monique Dekker behoudt zich het recht de informatie op de website aan te passen zonder nadere aankondiging en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van aanpassingen van deze website.
 7. Monique Dekker is niet aansprakelijk voor eventueel letsel of schade voor de reiziger wat voortkomt uit de vliegreis, verblijf in het land van bestemming en/of van de andere producten of diensten welke zijn geboekt bij Monique Dekker.
 8. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten en verzekeringen.

a: Het paspoort dient bij terugkomst in Nederland nog 2 maanden geldig te zijn.

b: Voor de businessretraite met La dolce Donna is een reisverzekering verplicht. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een geschikte reisverzekering.

De organisator is niet verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten en reisverzekering en is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het ontbreken hiervan.

 1. De organisator behoudt zich het recht om in alle gevallen prijzen te wijzigen welke worden genoemd op de website en in correspondentie ten gevolge van (extra) overheids- en/of luchthavenbelastingen, toeslagen en heffingen. (Indien van toepassing)
  De reiziger wordt verplicht om een eventueel openstaand bedrag als gevolg van deze prijswijzigingen nog voor vertrek te voldoen aan de organisator.
 2. Vliegmaatschappijen behouden altijd het recht om vluchtroutes en vluchttijden te wijzigen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deze wijzigingen. (Indien van toepassing)
 3. De organisator streeft naar 8 – 12 deelnemers voor de businessretraite. Indien dit aantal niet wordt gehaald, behoudt de organisator het recht om de reis voor aanvang te verplaatsen naar een andere datum dan wel te annuleren. De reiziger mag in dit geval zelf besluiten akkoord te gaan met de nieuwe vertrekdatum of kosteloos te annuleren.
 4. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele bijkomende kosten en/of schade als gevolg van een annulering door de organisator. De reiziger heeft derhalve geen recht op enige vergoeding van de organisator.
 5. Indien na aankomst blijkt dat het geboekte programma niet voldoet aan de wensen en verwachtingen van de reiziger, bijvoorbeeld wegens de lokale omstandigheden, en de reiziger zelf besluit af te zien van verdere deelname aan het programma, heeft de reiziger geen recht op enige vergoeding.
 6. Indien de organisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot,
  bedraagt de vergoeding ten hoogste één maal de reissom.
 7. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van
  de organisator gelden ook ten behoeve van de ingehuurde coaches van La dolce Donna.
 8. De organisator doet haar uiterste best de reis op een manier uit te voeren die de reiziger mag verwachten. Bij enig ongerief dient de reiziger de organisatie daarvan op de hoogte te stellen, zodat getracht kan worden het ongemak weg te nemen of anderszins op te lossen. Klachten achteraf kunnen helaas niet behandeling worden genomen.